Het bestuur van Onderduikersmuseum De Duikelaar werkt onbezoldigd, ook het museum draait volledig op vrijwilligers.

Bestuur

Voorzitter: Hanneke Rozema
Secretaris: Petra Aarts
Penningmeester: Henk Kremer
Educatie: Willy Smid

Adviseurs

Drs. G.C. Hovingh, biograaf Johannes Post
Mr A.H.J. Damminga, jurist

Sponsoren