Vanaf 12 april zullen de volgende exposities te zien zijn:

 Nooit iemand de deur wijzen. Verhalen uit de onderduik in Nieuwlande.

 Deze expositie is in samenwerking met Herinneringscentrum Kamp Westerbork tot stand gekomen. Zowel de kant van de onderduikers als van de gastgezinnen en de koeriers wordt belicht.

 Een greep uit de collectie Schonewille.

Het privé museum van Jo Schonewille, Nieuwlande een dorp dat zweeg, vormt de basis van het museum in oprichting, de Duikelaar. Een deel van de collectie, waaronder de spotprenten van Herman, zal worden tentoongesteld. Herman, onderduiknaam van Lou Gans, maakte de spotprenten tijdens zijn verblijf onder de vloer van de voormalige gereformeerde kerk.

Sinds augustus is er een deelexpositie bijgekomen met de titel Overgave en Verzet. Aan de hand van een zevental oude posters wordt de Nederlandse overgave na de Duitse inval weergegeven. Daartegenover staat de boerderij van Johannes Post. Daar begon het verzet in Nieuwlande en daar kwamen de personen die belangrijk waren voor Johannes Post en zijn illegale werk.