Door verschillende conflicterende bestuursfuncties en gemeenteraadsactiviteiten heeft Jan van der Sleen besloten zich als secretaris van de Stichting Onderduikersmuseum terug te trekken. Hij draagt het museum nog steeds een zeer warm hart toe en blijft allerlei hand- en spandiensten verlenen. Petra Aarts is zijn opvolger geworden.