Protocol voor bezoekers bij heropening museum na Coronacrisis

Aanleiding
Half maart 2020 viel het besluit van de overheid om alle openbare ruimtes te sluiten ivm het coronavirus. Vanaf 1 juni 2020 mogen musea weer opengesteld worden met inachtneming van veiligheidsmaatregelen die beschreven staan in een protocol. Dit is een protocol voor intelligente heropening van de musea dat aansluit op ‘de anderhalvemetersamenleving’. Het geldt voor álle musea in Nederland ongeacht of ze aangesloten zijn bij de Museumvereniging of geregistreerd zijn. Het protocol wordt door de rijksoverheid getoetst aan strenge eisen voor gezondheid en veiligheid die zijn gebaseerd op basis van de actuele inzichten over het verloop van het coronavirus. Het protocol sluit aan op de protocollen in andere branches, zoals in geval van musea bijvoorbeeld op die in de horeca, de detailhandel of de transportsector.

Doel protocol
Doel van het protocol is dat bezoekers veilig samen uit kunnen in het museum en dat vrijwilligers, medewerkers en leveranciers die niet tot de risicogroepen van het coronavirus behoren op een veilige manier hun werk in het museum kunnen doen. De maatregelen in het protocol zijn bedoeld om nieuwe besmettingen met het coronavirus te voorkomen en de gevolgen van het nieuwe virus te beperken. Voorwaarde voor heropening van een museum is dat het ten minste aan het goedgekeurde protocol voldoet. Op basis van nieuwe inzichten van het RIVM kunnen aanpassingen van het protocol, door het bestuur, noodzakelijk blijken.
Onderstaand protocol is samengesteld uit de richtlijnen van de museumvereniging (zie ook:
https://museumcontact.nl/system/files/field_attachments/200520_mv_protocol_voor_veilige_en_verantwoorde_heropening_van_musea.pdf  ) en toegespitst op de situatie binnen het Onderduikersmuseum.

Protocol Onderduikersmuseum De Duikelaar
-Bezoekers wordt gevraagd om telefonisch te reserveren met tijdslot (vaststaande starttijd)
-Bezoek zonder reservering is niet mogelijk om onnodige reisbewegingen te voorkomen.
-Bezoekers zijn welkom als zij en hun huisgenoten tenminste 24 uur klachtenvrij zijn.
-Betaling kan alleen met pinapparaat of mobiele telefoon-app. Dus bij voorkeur geen contant geld.
-Naam, mailadres en telefoonnummer worden genoteerd (dit is ivm de mogelijkheid tot  contactonderzoek door de GGD) op een lijst met bezoektijden. Men kan een voorkeurstijd opgeven.
-Schoolreisjes van kinderen onder de 12 jaar; we volgen het actuele advies van het RIVM, in overleg met de veiligheidsregio en de betreffende basisschool

-Medewerkers en vrijwilligers die behoren tot de risicogroepen wordt ontraden naar het museum te komen
-Daar waar contact niet voorkomen kan worden (evacuatie/hulpverlening) zullen aanvullende maatregelen worden genomen die kunnen bestaan uit: mondkapjes, handschoenen, fysieke afscherming.
– Medewerkers die gebruik moeten maken van deze persoonlijke beschermingsmiddelen krijgen deze door het museum aangereikt en ontvangen instructie over het goed toepassen/aandoen ervan
-Regels hangen bij de ingang van het museum en worden binnen herhaald.
-Er mogen maximaal 30 personen (incl. vrijwilligers) binnen zijn; max. 5 per lokaal en max. 4 per  gang. Uiteraard op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.
-Bij vertrek worden de namen afgevinkt zodat er altijd een actuele lijst is.
-Bezoekers dienen bij binnenkomst hun handen te desinfecteren. Bij het weggaan is het eigen keuze –Er staat handdesinfectans bij de ingang/uitgang en op meerdere plekken in het museum
-Bezoekers worden gewezen op de regels die we ingesteld hebben. De instructies komen op meerdere plekken te hangen
-Eén gastvrouw/heer vangt de bezoekers op, wijst ze de weg naar de garderobe (men mag de jas ook meenemen in het museum) en geeft uitleg over veiligheidsinstructies en gang van zaken op dat moment
-Er komt 1 looproute, beginnend langs de kassa naar de linkervleugel, en dan een klein stukje BUITENOM naar de rechtervleugel
-Er komt een spatscherm voor de kassa
-Er kan contactloos betaald worden met het pinapparaat of met een app op uw mobieltje
-Het pinapparaat wordt onder het spatscherm door aangegeven
-Bij de toiletten komt desinfecterende zeep te staan
-We gebruiken papieren wegwerp handdoekjes bij de toiletten en in de keuken
-Deurklinken en toiletten worden regelmatig schoongemaakt met een desinfecterend middel
-Bezoekers worden vriendelijk verzocht zich aan de regels te houden in het belang van hun eigen veiligheid en die van andere bezoekers en vrijwilligers.
– Bezoekers die zich niet aan dit veiligheidsprotocol willen houden worden verzocht hun bezoek te beëindigen.
-In het horecagedeelte van het museum houden we ons aan de op dat moment geldende richtlijnen. Deze kunt u ter plekke vinden op de bordjes.

Voor vragen en/of aanmelden kunt u :
-telefonisch contact opnemen met het museum via tel. 06-38038793

We wensen u een prettig én veilig verblijf toe!

Mei 2020
Bestuur Onderduikersmuseum De Duikelaar